Normannsvika

Sundfjæra midtre

Sundfjæra nedre

Kilden

Meland

 

Diagrammene er laget ved hjelp av kalibreringsprogrammet Oxcal. Dette er utviklet for å kalibrere C-14 år til kalenderår. Mer om hvorfor prøver må kalibreres finner du her.

På venstre side av diagrammene på de følgende sidene sees i blå tekst koden som gis hver datering av laboratoriet, strukturen dateringsprøven stammer fra, og C-14 dateringen. Sistnevnte gjenkjennes på ±-tegnet og BP (Before Present).

På bunnen av diagrammene sees vanlige kalenderår som oppgis i BC (Before Christ).

Histogrammene viser hvilke årstall prøvene sannsynligvis stammer fra. Dateringene ligger innenfor områdene hvor histogrammene er mest markerte. Under hvert histogram sees to rader med linjer. Den nederste representerer 2 sigma, eller standardavvik, og det er 96% sannsynlighet for at prøvens alder ligger innenfor denne linjen. Den øverste av linjene representer 1 sigma, og det er 68% sannsynlighet for at alderen ligger innenfor denne.

Ovenfor: et typisk resultat av kalibrering av en C-14 datering, utført med Oxcal