Virtuell modell av Sundfjæra

Virtual model of Sundfjæra

For å se modellen trenger du en VRML spiller.
Last for eksempel ned en av disse:

To view the model you will need a VRML player.
Download and install from one of these sites:

Etter installering skal modellen åpne når du trykker her.

After installation the model should open when you enter here.