Om C-14

Innen arkeologien har C-14-metoden vært et uvurderlig verktøy til å tidfeste gjenstander av tre som graves fram. Isotopen C-14 dannes ustanselig i atmosfæren i reaksjonen mellom nitrogen og nøytroner fra den kosmiske strålingen. I en karbonforbindelse som CO2 i atmosfæren vil det alltid være ca. 50 milliarder C-14-atomer pr. gram karbon. Siden CO2 kommer inn i næringskjeden via fotosyntesen, vil alt levende innholde samme C-14-konsentrasjon. Dette tilsvarer en aktivitet på 0,19 Bq pr. gram karbon. Du "teller" b-partikler som trebiten sender ut og beregner alderen.

Når et tre dør, vil det ikke lenger ta opp karbon, og aktiviteten dør langsomt ut (T1/2 = 5730 år) etter formelen for halveringstid. Kan du måle aktiviteten og bruke formelen, kan du bestemme alderen på gamle tregjenstander (Miljøforum).

mer om C-14 dateringer finner du her

 

Dateringer på Melkøya

På Melkøya er det ekstremt lite bevart organisk materiale. Imidlertid er trekull tilstede i store mengder, dette stammer stort sett fra ildsteder inne i og utenfor tufter. Enkelte steder representerer trekullet brannsjikt i torva, som indikerer avsviing av markoverflata i forhistorisk tid. Det store flertallet av trekullprøvene er tatt fra profiler som ble anlagt gjennom strukturene for slik å kunne dokumentere prøvenes, og dermed dateringenes, kontekst nøyaktig (se mer om utgravingsstandard her).

Dateringene fra Melkøya viser at vi har aktiviteter fra mesolittisk tid til tidlig metalltid. Dateringene blir nå plottet inn på profiltegningene slik at vi nærmere kan studere formasjonen av det arkeologiske materialet, og deretter trekke konklusjoner rundt tidpunkt for anleggelse av, og brukstid for, de ulike strukturene. Her kan du se oversiktskart med dateringene for strukturene.

Sundfjæra

Normannsvika

Kilden

 

I tillegg har vi en oversikt over alle dateringer, kaliberert og ordnet i kronologisk rekkefølge her:

OXCAL

 

 

Tilbake