Nytt på hjemmesida:

27.09.06: Nytt Ottar som handler om ild i fortida er på trappene. Lagt ut noen flere foredrag og oppdatert publikasjonslista.

26.09.06: Publisert et foredrag som handler om ild og landskap på Melkøya i tidlig metalltid og jernalder. Hvorfor ble vegetasjonen regelmessig avsvidd på øya? Foredraget ble holdt på forskningsseminar, Institutt for arkeologi, UiT, 22.09.06.

16.08.06: Utstillinga "Ilden i sentrum" har åpnet. Velkommen til en spennende opplevelse på Tromsø Museum!

20.03.06: Utgravingene i Skjærvika er utsatt til 2007 etter Statoils ønske.

28.02.06: Publisert et hefte om bosetning og fangst på Melkøya gjennom 11.000 år. Heftet er utarbeidet i forbindelse med en vandreutstilling med fotografier av funn fra Melkøya, og gir en innføring i de mange bosetningssporene som ble avdekket på Melkøya.

22.02.06: Kart over strukturene og deres dateringer i Skjærvika.

21.02.06: Feltarbeid i Skjærvika 2006 utlyst. Forbedret navigasjon og mer informasjon om gjenstandstegningene.

22.11.05: Oppdatert informasjon om undersøkelsene i Skjærvika og om utstillingen.

07.09.05: Lagt ut folder og poster som ble presentert på konferansen Meso2005 i Belfast.

09.08.05: Sidene om Skjærvika er oppdatert med bilder og informasjon fra forundersøkelsene utført i juli 2005.

05.07.05: Nye sider om utgravingene i Skjærvika.

15.06.05: Ledig stilling som produksjonsleder for utstillingen "Ilden i sentrum".

01.06.05: Artikkelen The Melkøya project: maritime hunter-fisher island settlements and the use of space through 11 000 years on Melkøya, Arctic Norway publisert online i Antiquity Vol 79 No 304.

19.05.05: Skissen for utstillingen "Ilden i sentrum" er lagt ut. Utstillingen skal erstatte nåværende steinalderutstilling på Tromsø Museum, og tar utgangspunkt i noen av de faglige problemstillingene som prosjektet jobber med. Mer om utstillingen og skissen finner du her.

11.05.05: Lagt ut poster presentert på 22nd Nordic Archaeology Conference, University of Oulu, August 18th-23rd, 2004.

03.05.05: Foreløpige tolkninger av lokaliteten Kilden basert på distribusjonsanalyser.
Foredrag og lysbildepresentasjon

13.04.05: Anbudet for den nye steinalderutstillinga lyst ut, svarfrist var 7.6. 2005.

09.03.05: Navigerbar modell av Sundfjæra etter utgraving (virtuell virkelighet).
Klarer du å se hvor tuftene ligger? Klikk her


Artikler skrives til ulike tidsskrift og publikasjoner.

Rapport om undersøkelsene i Skjærvika er ferdigstilt. Denne skal forberedes til trykking.

Utgravingsrapport ferdigstilles og skal være klar ved prosjektets slutt 28.02.07.

Det arbeides med å redigere et nummer av Ottar, som omhandler ild som livssentrum i steinalderen.

Prosjektledelsen er faglig ansvarlig for den nye steinalderutstillingen som åpnet i juli 2006 på Tromsø Museum.


Utstilling av funn fra Melkøya på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest

En utstilling med tittelen "Arktisk steinalder" kan besøkes på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Materiale fra utgravningene på Slettnes og Melkøya er utstilt her, og fotografier fra utgravingene på Melkøya illustrerer utstillingen.


Temanummer av Ottar i salg.

Heftet handler hovedsaklig om de metodiske sidene ved utgravingsporsjektet, men har også artikler om ravfunna og om tyggekvaen.

INNHOLD:
Innledning: Anders Hesjedal og Anja Roth Niemi
De arkeologiske undersøkelsene på Melkøya: Anders Hesjedal
Som man graver, finner man!: Morten Ramstad
Melkøya i rom og tid: Anja Roth Niemi
Melkøya – ei øy i stadig forandring, med og uten menneskets hjelp: Christin Jensen og Ellen Elverland
Miljøarkeologi i nordligste Skandinavia: Johan Linderholm
Tyggis fra steinalderen: Camilla Celine Nordby
De levende døde. Ravfunn og dødekult på Melkøya i steinalderen: Morten Ramstad

Heftet kan bestilles fra Tromsø Museum.


Ravperlene fra Sundfjæra på Melkøya har nå gjennomgått kjemiske analyser for å bestemme hvor de har sine opphav. Den kjemiske analysen viser at ravet kommer fra Baltikum. Den største perla har også dekorasjoner i form av parallelle rader med innrissede punktstreker, som kan minne om spor etter fugleføtter.

Mer om ravperlene finner du her.


Dateringen av trekullprøvene ble utført av et laboratorum på New Zealand. Tilsammen har vi fått datert 52 trekullprøver fra 2001-sesongen og 103 fra 2002-sesongen. I tillegg kommer dateringer som gjøres i forbindelse med analysene av pollenprøvene fra myrer rundt lokalitetene.

Mer om dateringene finner du her.

En rekke jordprøver er tatt fra Sundfjæra, Kilden og Normannsvika for analyse av fosfatinnhold. Fosfat er en indikasjon på deponering av organisk materiale, og kan derfor gi oss informasjon om hvor man har kastet avfall eller til og med har gravlagt de døde. Fosfatprøvene er sendt til Sverige der de nå bli analysert.

Mer om fosfat finner du her.

 


hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 27. september 2006
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum