Sundfjæra er et relativt skjermet dalsøkk med et flatere område mot havkanten i sør og et brattere område mot nord. Vi har delt området i to arkeologiske deler: Sundfjæra midtre og Sundfjæra nedre. Det øvre området ligger over en terassekant og her ble det funnet levninger fra eldre og yngre steinalder. Det lavere området har rester fra yngre steinalder og tidlig metalltid.

Området deles inn i to lokaliteter: Sundfjæra midtre strekker seg fra den øverste delen av avdekket felt og ned til et smalere og brattere område. Sundfjæra nedre strekker seg herfra og ned til nåværende strandkant.

Til høyre: Sundfjæra sett fra lufta. Flateavdekkinga er nå fullført, og tuftene framstår som mørkere ovale markeringer i den lysere strandvollen.

Bilder fra de siste dagene i Sundfjæra.

Over, til venstre: De midtre området av Sundfjæra midtre, sett mot vest. Til høyre: Enkelte områder forvandlet seg til gjørmebad etter flere dager med sammenhengende regn.

Under, til venstre: Det øvre området av Sundfjæra midtre, sett mot vest. Til høyre: Nedre deler av Sundfjæra midtre og Sundfjæra nedre, sett mot sørvest.


hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 10 April, 2003
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum