Sundfjæra nedre sett mot sør. Under plasten i forgrunnen ligger tre tufter på rad. En av disse er trekulldatert til rundt 3000 før nåtid. Lenger bak i bildet ligger et av de to rektanguære ildstedene som er påvist på denne lokaliteten. Lagene som jobbet i dette området ble ledet av Jan Magne Gjerde, Alma Thuestad, Volker Demuth og Melanie Wrigglesworth.

Strukturer i Sundfjæra nedre . De fleste av strukturene i Sundfjæra nedre ligger i et terreng som karakteriseres av større rullestein og gammel strandgrus. På grunn av den kompliserte topografien er gjenkjenning og funksjonsbestemming av strukturene gjerne vanskelig. Til tross for dette er sju tufter og to ildsteder, i tillegg til en rekke andre strukturer som ikke umiddelbart kan funksjonsbestemmes, påvist. To radiokarbondateringer vitner om bosetting fra tidlig metalltid.

Over: Struktur 9 og 12, to rektangulære ildsteder. Begge er orientert langs den gamle strandvollen og er rundt 1,5 meter lange og 1 meter brede. Ildestedene er oppbygget av større steiner plassert rundt et område fylt med mindre rullesteiner, aske og trekull.

Over, fra venstre:

Stigefoto av struktur 12 plassert inne i en relativt veldefinert tuft. Tufta er gravd ned i den flate rullesteinsstranda. Veggen består av større steiner enn inne i gulvområdet, som er flatere og mer kompakt. Det rektangulære ildstedet sees i senter av tufta.

Rett ved bergveggen i vest ligger fire tufter på rekke og rad. De tre øvre tuftene sees som klare fordypninger i rullsteinsstranda. To av disse sees på bildet som mørkere avfargninger enn området rundt.

 

Utgraving i Sundfjæra nedre.

Over, fra venstre.

Pär renser området rundt ett av de rektangulære ildstedene. Dette sees rett bak bøtta som står i senter av bildet, og det er orientert i øst-vest retning.

Julie graver i ei tuft. Denne tufta var oppbygget mellom store bergknauser og kampesteiner, både for ly, men også for at disse kunne utgjøre veggene.

Keramikk fra Sundfjæra nedre. I 2001 ble asbestkermaikk funnet i det nedre området av Sundfjæra nedre. Denne typen keramikk er kjennetegnende for perioden tidlig metalltid, og opptrer i store deler av nordlige Fennoskandinavia mellom 1800 f.kr. og kr.f.

Over fra venstre:

Området hvor keramikken ble funnet i 2001 sees til høyre. Strandvollen her er vasket ren etter å ha ligget åpen i et år. Under årets utgravinger ble keramikkdistribusjonen forsøkt gjenfunnet ved å åpne 50 cm store prøveruter hver meter. Morten Olsen graver ruter for å avgrense kultursporene i området.

Volker anvendte et provisorisk telt for å holde feltet noenlunde tørt de mest regnfulle dagene.

Keramikken fra Sundfjæra nedre kjennetegnes av dårlige bevaringsforhold, og blir gjenfunnet som fragmenterte og delvis oppløste skår. Keramikken framstår som mørkere flekker i torva.

Det var derfor nødvendig med delikat fingraving, noe Morten demonstrerer på bildet til høyre.

Noen funn fra Sundfjæra nedre
Klikk for større bilde
Tilbake til Sundfjæra
Sundfjæra nedre

hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 10 April, 2003
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum