Litt informasjon

Utgravingene i 2002 fant sted i perioden fra 10. juni til 13. september. I 2001 ble det utført utgravinger i tidsrommet juni-oktober.

Ansvarlig er Tromsø Museum, Universitetsmuseet, Arkeologisk avdeling.

Prosjektet er finansiert av Statoil.

Der ikke annet er nevnt, er alt innhold på disse sider, inkludert tekst og bilder, copyright Tromsø Museum. Gjengivelse kun etter avtale.

Ansatte på prosjektet:

Prosjektleder: Anders Hesjedal.

Assisterende prosjektledere : Morten Ramstad og Anja Roth Niemi.

I løpet av ulike perioder under etterarbeidet har Colin Amundsen, Theo Gil og Frank Røberg vært ansatt for å jobbe med katalogisering, fotografering, merking og pakking av funn.

Prosjektet skal avsluttes februar 2007. Resultatet av utgravningene blir da publisert i en sluttrapport.

Melkøya ligger rett utenfor Hammerfest, Finnmark fylke, Nord-Norge. Mer info om Hammerfest finner du på disse sidene.
Se lenksidene om mer informasjon om bakgrunn for, og framgangen i, utbyggingen av LNG-terminal på Melkøya.

Hammerfest sentrum med Melkøya i bakgrunnen


hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 19.05.05
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum