Nytt nummer av Ottar i salg !

Les mer

På disse sidene finner du informasjon om Melkøyprosjektet som ble satt i gang i 2001. I menyen til venstre kan du lese mer om bakgrunnen for prosjektet, og om lokalitetene som ble gravd ut. Vi har også laget noen sider om utgravingsmetoder og om Finnmarks forhistorie. Til høyre ligger noen snarveier til særlig aktuelle temaer på sidene. Sjekk ellers nyhetssidene for oppdateringer av sidene.

Mens selve Melkøya for lengst er endret fra naturskjønn øy til massivt fabrikkanlegg, blir nye områder berørt av den indistrielle virksomheten i området. I 2005 ble det satt i gang forundersøkelser i Skjærvika.

Den nye utstillingen "Ilden i Sentrum" har nå åpnet. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Tromsø Museum for å oppleve hvordan mennesker levde med ilden som livssentrum i steinalderen. Les merhjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi 2. november 2006
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum