Postere/hefter:

Melkøya - bosetning og fangst gjennom 11.000 år. Hefte utarbeidet av Morten Ramstad og Morten Kutschera.

Island settlements and the use of space: Maritime hunter-fishers through 11 000 years at Melkøya, Arctic
Norway
. Poster and folder presented at Meso2005, Belfast, Aug 29th-Sept 2nd 2005. Av Morten Ramstad og Anja Roth Niemi.

Maritime hunter-fishers through 10.000 years at Melkøya, Arctic Norway. Poster presentert på 22nd Nordic Archaeology Conference, University of Oulu, August 18th-23rd, 2004. Av Morten Ramstad.

Foredrag:

Anja Roth Niemi: Overflatisk arkeologi - GIS og romlige analyser av forhistoriske boplasser. Foredrag holdt på IAR, mars 2005.

Morten Ramstad: Landskap og ild. Melkøya i tidlig metalltid og jernalder. Foredrag holdt på IAR, september 2006.

Morten Ramstad: Amber and personal identities in Stone Age Arctic Norway: Mesolithic – ”Neolithic” transitions in the far North. Foredrag holdt på Meso2005, Belfast, Aug 29th-Sept 2nd 2005.

Morten Ramstad: Nord – Skandinavia 4000 f.kr. – Rav, bytterelasjoner og sosial identitet. Foredrag holdt på IAR, høsten 2004.

Internett:

Ramstad M., Hesjedal, A. og Niemi, A. R. 2005. The Melkøya project: maritime hunter-fisher island settlements and the use of space through 11 000 years on Melkøya, Arctic Norway. Antiquity Vol 79 No 304.

Publisert:

B. Stern, S.J. Clelland, C.C. Nordby and D. Urem-Kotsou: Bulk stable light isotopic ratios in archaeological birch bark tars. Applied Geochemistry Volume 21, Issue 10 , October 2006, Pages 1668-1673. Tilgjengelig på nett her.

Hesjedal, A. og A. R. Niemi (red.) 2003. Melkøya - dokumentasjon av mennesker og miljø gjennom 10 000 år. Ottar Nr 248.

Hesjedal. A. 2003. De arkeologiske undersøkelsene på Melkøya. Ottar Nr 248, 2003, s 3-14

Jensen. C. 2004. The vegetation history of a coastal stone-age and iron-age settlement at 70°N, Norway. Vegetation History and Archaeobotany 13:269-284. Tilgjengelig på nett her.

Jensen, C. og Elverland, E. 2003. Melkøya – ei øy i stadig forandring, med og uten menneskets hjelp. Ottar Nr 248, s 38-46

Linderholm, J. 2003. Miljøarkeologi i det nordligste Skandinavia. Ottar Nr 248, s 47-50

Niemi, A. R. 2003. Melkøya i rom og tid. Ottar Nr 248, s 26-37

Niemi, A. R. 2004. GIS i nord. Geodatamagasinet januar 2004. Finnes også på nett her.

Niemi, A. R. 2004. Arktiske fangstfolk i Sørøysundet. Arktisk steinalder. Gjenreisningsmuseets skriftserie nr 2, 2004

Niemi, A. R. (red.) 2006. Ilden i Sentrum. Ottar Nr 262.

Niemi, A. R. 2006. Mennesker og mat i steinalderen. Ottar Nr. 262, s. 34-42

Nordby, C. C. 2003. Tyggis fra steinalderen. Ottar Nr 248, s 51-56

Ramstad, M. 2002. Ravfunna på Melkøya - spor etter dødekult og ritualer på Melkøya. Ottar Nr 243, s 32-40

Ramstad, M. 2003. De levende døde. Øyfolk - Årbok for lokalhistorie og kultur i Hammerfest 14, s 37-50

Ramstad, M. 2003. Som man graver, finner man! Ottar Nr 248, s 15-25

Ramstad, M. 2003. De levende døde. Ravfunn og dødekult på Melkøya i steinalderen. Ottar Nr 248, s 57-63

Ramstad, M. 2006. Melkøya - ild og energi gjennom 11 000 år. Ottar Nr. 262, s. 18-25.

Ramstad, M. 2006. Nye bål - gammel ved. Treartsbestemmelse, datering og fortidens mennesker. Ottar Nr 262, s. 43-49.

Ramstad, M. 2006. Perler og mennesker 4000 f.Kr. Om miljøet rundt ravfunnene fra Finnmarks steinalder. UBAS Nordisk 3, s. 129-146.

Spangen, M. 2004. Dependency and Influence. A closer look at some issues related to rescue archaeology, exemplified by the Melkøya project. Kontaktstencil nr. 44, Fællesnordisk Råd for Arkæologistuderende, København, våren 2004


Hovedfagsoppgaver/masteroppgaver som anvender materiale fra Melkøya:

Edvardsen, Bjørn Christian 2004. Bruken av geofysiske metoder ved arkeologiske prosjekter/registrering. Universitetet i Tromsø

Thuestad, Alma Elizabeth 2005. En romlig analyse av tidlig eldre steinalderlokaliteter i Vest-Finnmark og Troms. Universitetet i Tromsø. Tilgjengelig på nett her.

Gystad, Brit Astrid 2005. Klassifikasjon - mer enn metode. Klassifikasjonssystemer i norsk steinalderarkeologi. Universitetet i Tromsø. Tilgjengelig på nett her.

Wasimuth, Randi 2005. Regionale likheter og lokale variasjoner. En analyse av overgangen yngre steinalder/tidlig metalltid i det vestlige Finnmark. Universitetet i Tromsø. Tilgjengelig på nett her.


hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 2. november 2006
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum