IIlden i sentrum - Ottar
 

Dette nummeret av Ottar er viet ildens betydning i fortida, og utdyper tematikken som kan oppleves i den nye utstillingen "Ilden i sentrum" på Tromsø Museum.

Gjennom forhistorien har ilden vært helt grunnleggende for overlevelse i Nord-Norge. Ild ble brukt til matlaging, til varme og til å lage redskaper og ulike produkter. Ildsteder som avdekkes i utgravinger vitner om en avansert forståelse og bruk av ild i steinalderen. Spesialisert teknologi lå til grunn for produksjonen av energi til husholdet

Men ilden var også mer enn et praktisk redskap. Rundt ilden ble mennesker samlet til arbeid og samvær. Boliger ble organisert med det sentrale ildstedet som utgangspunkt. Guder og magiske egenskaper ble knyttet til ildstedet, og historier ble overlevert mellom generasjoner i lyset av de flakkende flammene. Ilden var sentrum for menneskelige aktiviteter på mange måter.

INNHOLD:
Innledning: Anja Roth Niemi
Ildstedet som livssentrum: Ulla Odgaard
Ildstedet og mennesket: Christer Westerdahl
Melkøya - ild og energi gjennom 11 000 år: Morten Ramstad
Árran - levende historier i landskapet: Ingrid Sommerseth
Mennesker og mat i steinalderen: Anja Roth Niemi
Nye bål - gammel ved. Treartsbestemmelse, datering og fortidens ildsteder: Morten Ramstad
Ild og tranolje: hellegroper og nordnorsk jernalder: Jørn Henriksen
Kokegroper og ideologi: Lars Erik Narmo
Heftet utgis i uke 41 og kan bestilles fra Tromsø Museum.

hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 27. september 2006
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum