Utstillingen "Ilden i sentrum"
 Det har blitt laget ny steinalder- og tidlig metalltidsutstilling ved Tromsø Universitetsmuseum. Empirisk baseres utstillingen på de arkeologiske utgravingene i 2001 og 2002 på Melkøya utenfor Hammerfest.
Ved å bruke resultatene fra Melkøya som "case study" vil man kunne formidle kunnskap som har relevans utover de snevre geografiske rammene som utgravingene på Melkøya setter. Resultatene fra prosjektet og utstillingen er representative for kysttilpasning langs hele Nord-Atlanteren i forhistorisk tid. Melkøyprosjektets vektlegging av ildsted og ildstedsteknologi er derfor et godt utgangspunkt for en generell formidling av livet i steinalderen: Et av de stedene vi lettest møter menneskene i fortida er jo nettopp her, i varmen og lyset fra ilden!

Mat, kult og varme gjennom 11 000 år

Tenk deg steinalderen i Nord-Norge, i tida før fyrstikker, før elektrisiteten. Ildstedet var sentrum i tilværelsen. Det gav lys og varme, her ble maten tilberedt og ildstedet fungerte som et samlingspunkt for menneskenes aktivitet. I lyset fra bålet ble historier overført fra slekt til slekt, og flammenes magi kunne gi kontakt med åndenes og forfedrenes verden. Å mestre ilden var å mestre livet, for ilden var nøkkelen til overlevelse.

Foto: Mari Karlstad, Tromsø Museum

Foto: Mari Karlstad, Tromsø Museum


I Tromsø Museums nyeste utstilling kan du finne ut mer om steinalderens viktige ild-teknologi. Du kan se presentasjoner og finne fakta på dataskjermer, blant annet om klima, matvaner, klær og pynt i steinalderen.

Ekte steinaldersaker er utstilt, side om side med kopier som du selv kan få håndtere. Du kan også få prøve å lage gnister på steinaldervis. Ville du funnet fram i steinalder-familiens kjøkken?

”Ilden i sentrum” er basert på arkeologiske funn fra Melkøya ved Hammerfest og andre steder i Nord-Norge. Utstillinga er finansiert av Statoil.


Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum


Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum


Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum


Presse:


Tromsø 19. juni 2006


Tromsø 8. juli 2007


Nordlys 15. juli 2006

De involverte:

Styringsgruppe:
Stephen Wickler, Fagenhet for arkeologi
Marit Hauan, valgt leder Tromsø Museum
Jan Thomas Schwenke, administrasjonen Tromsø Museum

Faggruppe:
Morten Ramstad, prosjektkoordinator
Anders Hesjedal
Anja Roth Niemi

Produksjonsleder:
Ernst Høgtun

Produksjon og montering:
Expology

Finansiering:
Statoil

Utstillingsskissen
som utførlig redegjør for utstillingens innhold, kan lastes ned som pdf-fil her.

Utstillingsprosjekter

Melkøyprosjektet har vært involvert i flere utstillings- og formidlingsprosjekter.

I tillegg til "Ilden i sentrum" har vi sammen med fotograf Adnan Icagic laget en fotoutstilling som fokuserer på steinalderens brukskunst og design - basert på gjenstander fra Melkøya.

Vi er også involvert i utstmykning av Statoils administrasjonsbygg på Melkøya, der funnene fra Melkøya skal presenteres.

En presentasjon av utstillingsprosjektene er tilgjengelig her.


hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 27. september 2006
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum