Felttegninger blir scannet i original størrelse, deretter blir de importert til Adobe Illustrator før de tegnes og gis sitt endelige utseende. Ved hjelp av MaPublisher kan tegningene eksporteres til ArcView hvor distribusjonen av funn kan legges på, slik at vi kan relatere funn til strukturer visuelt.

 


Plantegning fra Kilden Nordre A, som viser situasjon før graving av lag 4.
Området er dominert av bergknauser, mellom disse ligger flere ildsteder og barkelag.

 


Profil fra Kilden, som viser lagdeling i et av ildstedene.
Over hele lokaliteten fant vi et sjikt av trekull, som sannsunligvis representerer en avsviing.

 


Plantegning over tuft 7 i Sundfjæra Midtre.
Tufta er nedgravd i den gamle strandvollen i bakre kant.

 

 


Prodiltegning av tuft 7, sett mot vest.


hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum