m Sit
 

Bildet over viser Melkøya slik den ble projektert til å se ut etter utbygging (copyright: Statoil).

Om bakgrunnen for prosjektet

Statoil skal bygge LNG-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Som et ledd av konsekvensutredningen for anlegget foretok kulturetaten i Finnmark Fylkeskommune en kulturhistorisk registrering av øya i 1998.

Arkeologiske kulturminner, nyere tids bygningsmiljø og krigsminner ble registrert og dokumentert. De forhistoriske kulturminnene som ble registrert, strekker seg fra tidlig eldre steinalder (ca. 7000-5000 f.kr) til begynnelsen av jernalderen (ca. 300 e.kr.).

Det er Tromsø Museum som har forvaltningsansvaret for kulturminner i Nord-Norge, og utfører derfor de arkeologiske undersøkelsene på øya. Utgravingsprosjektet er fiansiert av Statoil. Bakgrunnen for dette er kulturminneloven der før-reformatoriske kulturminner og samiske kulturminner eldre enn 100 år er fredet. Statoil søkte om, og fikk, dispensasjon fra loven under forutsetning av at de finansierte kostnadene ved undersøkelsene.

Mer informasjon om framgangen i utbygginga finnes på Nordlys sine sider og på Statoil sine Snøhvit sider.

Melkøya februar 2005© Statoil Melkøya juli 2002

hjem

Informasjon

lenker

english


Tromsø Museum-Universitetsmuseet, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 50 00
Oppdatert av Anja Roth Niemi den 9 April, 2003
Ansvarlig redaktør: Stephen Wickler, arkeologisk avdeling, Tromsø Museum